Trĩ ngoại: Triệu chứng, nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị
Trĩ ngoại: Triệu chứng, nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị
Trĩ ngoại là một dạng của bệnh trĩ, bệnh có các dấu hiệu riêng cụ thể, bệnh thường có búi trĩ nằm ở ngoài hậu môn. Bệnh không chỉ gây khó chịu, đau đớn ảnh hưởng trong đến sinh hoạt của bệnh nhân mà nó còn gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm như sa búi
Xem thêm