Vá màng trinh là gì?
Vá màng trinh là gì?
Vá màng trinh (phẫu thuật tái tạo màng trinh) là thủ thuật tiểu phẫu tái tạo phục hồi màng trinh đã bị rách trở lại nguyên vẹn giống như ban đầu
Xem thêm