Bệnh trĩ nội: Tổng hợp chi tiết qua từng giai đoạn
Bệnh trĩ nội: Tổng hợp chi tiết qua từng giai đoạn
Trĩ nội là một trong loại bệnh trĩ dễ gặp nhất nhưng lại rất khó phát hiện. Bệnh trĩ nội tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng các triệu chứng của nó có thể phát triển ở giai đoạn nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống.
Xem thêm