Bệnh apxe hậu môn
Bệnh apxe hậu môn
Apxe hậu môn được hình thành khi trực tràng - hậu môn bị nhiễm trùng tạo nên các lỗ nhỏ chứa đầy mủ. Các lỗ này được gọi là apxe hậu môn và thường được gặp phổ biến nhất ở quanh hậu môn. Những người bị apxe hậu môn thường rất khó chịu
Xem thêm